Επιχορηγήσεις επαγγελματικών θεατρικών σχημάτων του ελεύθερου θεάτρου

0

Από τις 131 προτάσεις που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα, η Επιτροπή προέκρινε 64, με το σκεπτικό όχι της πλήρους κάλυψης του κόστους των παραγωγών, αλλά την μερική τους στήριξη, κυρίως δε εκείνων χωρίς ιδιόκτητη στέγη.
Source: ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Share.

About Author

Leave A Reply